Frankthisk

Frankthisk

Chào. Đây là Chris từ Revollet Marketing International, người phụ trách tiếp thị cho Revollet.

Revollet là một thẻ ghi nợ có thể được sử dụng bằng cách tính phí tiền điện tử như BTC, ETH và XRP.

Bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ, bạn có thể rút tiền của mình bằng máy ATM trên toàn thế giới và thanh toán tại các nhà hàng và cửa hàng.

Tôi đã xem trang web của bạn và muốn bạn giới thiệu Revollet trên trang web của bạn.

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị một phần thưởng liên kết, chỉ dành cho bạn.

Nếu bạn tham gia chương trình liên kết của chúng tôi, bạn sẽ nhận được phần thưởng:

$ 10% phí phát hành thẻ
$ Phí giao dịch
$ Giới thiệu lên cấp ba

Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

https://revollet.in

Mẫu đăng ký
https://revollet.io?token=MH8Ehnv1

$ Danh sách hoa hồng liên kết $
Phí chuyển tiền quốc tế, phí chuyển khoản, phí gửi tiền (Fiat), phí đổi tiền điện tử, phí đổi tiền, phí phát hành thẻ, phí phí thẻ

Cấp 1 10%
Cấp 2 5%
Cấp 3 3%

Liên hệ

Gửi thông tin về trung tâm dịch vụ để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ

Văn phòng giao dịch
18A đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Điện thoại

0286 287 1827