• Cập nhật đến ngày 27/04/2016

    1. Nội dung công việc thực hiện: 1.1. Công tác thi công: • Pkg 30_Xây tô, hoàn thiện cấp 1 Blk 1: Bả bột tầng tầng 3,4; sơn nước 2 tầng hầm, tầng 3,4,mái; thoát nước tầng mái, 4, 3; ốp gạch tầng 1,2,3,4, mái; lát gạch tầng 3,4; lắp ray cửa cuốn. Dự kiến […]

    Read More