Cập nhật đến ngày 27/04/2016

Cập nhật đến ngày 27/04/2016

1. Nội dung công việc thực hiện:

1.1. Công tác thi công:
• Pkg 30_Xây tô, hoàn thiện cấp 1 Blk 1: Bả bột tầng tầng 3,4; sơn nước 2 tầng hầm, tầng 3,4,mái; thoát nước tầng mái, 4, 3; ốp gạch tầng 1,2,3,4, mái; lát gạch tầng 3,4; lắp ray cửa cuốn. Dự kiến hoàn tất vào 15/05/2016.
• Pkg 31_Xây tô, hoàn thiện cấp 1 Blk 3: Đã hoàn thành, chỉ còn các mục defect.
• Pkg 33_Xây tô, hoàn thiện cấp 1 Blk 4: đang xây tô tường, cạnh cửa, trần tầng 1,2,3,4, mái; sơn nước 2 tầng hầm; ốp gạch tầng 1,2; cán vữa tầng 3,4; thoát nước tầng 3, 4, mái; bả bôt tầng 3, 4, mái; lắp ray cửa cuốn; lát gạch tầng 3, 4. Dự kiến hoàn tất vào 15/05/2016.
• Pkg 34_Xây tô, hoàn thiện cấp 1 Blk 6, 7: Đã bàn giao lại cho H.YA và đang xây tô tầng 1,2,3,4,mái; Sơn nước tầng hầm. Dự kiến hoàn tất vào 30/05/2016.
• Pkg 35_Nhôm kính Blk 1,3,4,6,7: Đang lắp khung nhôm tầng 1,2, 3, 4 blk 1, 3; lắp khung nhôm tầng 3,4 blk 4. Lắp canopy, lan can tầng 3,4 blk 1,3.
• Pkg 37_Thi công Bê tông cào: đã hoàn tất. Đang làm các mục phát sinh: mương nước, chân pergola, bê tông cào.
• Pkg 40_Thi công ốp lát đá: Lắp mặt tiền blk 1,3.
• M&E: Cung cấp lắp đặt tủ điện; thi công cáp động lực; thi công chiếu sáng ngoài; thi công chiếu sáng hầm riêng villa; thi công hệ thống PCCC; hệ thống thông gió hầm chung; cấp thoát nước; hệ thống giám sát và an ninh.
• Pkg 43_Cây xanh: Thi công đất trồng cỏ, trồng cỏ, trồng cau đuôi chồn.
• Pkg 44_Hạng mục phụ trợ: thi công bể PCCC, bể xử lý nước thải.
2. Kế hoạch thi công hoàn tất dự án:
2.1. Tiến độ thực hiện:
Tiến độ tổng thể dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 06/2016.
Về tiến độ chi tiết của từng gói thầu, một số gói thầu đang bị trễ so với tiến độ dự kiến như Pkg 30, Pkg 33, Pkg 34 của nhà thầu Mỹ Phố. Tuy nhiên, sự chậm trễ này về cơ bản đã được xử lý và không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Liên hệ

Gửi thông tin về trung tâm dịch vụ để được tư vấn chi tiết.

Địa chỉ

Văn phòng giao dịch
18A đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Điện thoại

0286 287 1827